Mystery Shopping

A fogyasztói élményt befolyásoló tényezők tudatos megfigyelése képzett, anonim tesztvásárlók közreműködésével, melynek célja, hogy a vevőelégedettség szintje mérhetővé váljon az egyes üzleti egységekben, s a fejlesztésre szoruló területekről visszajelzést adjon.

A Mystery Shopping a vevő elégedettség mérés legeredményesebb, leghatékonyabb módja.

 • Ön profit központjai, azaz vevői szemén keresztül figyelheti vállalkozását:

A próbavásárló pontosan úgy viselkedik az üzletben, mint egy tényleges vásárló, azzal a különbséggel, hogy ő tudatosan figyeli meg a fogyasztói élményt befolyásoló összes tényezőt, miközben inkognitóját megtartva ugyanolyan kiszolgálásban részesül, mint bármely más vásárló. A próbavásárlók élményei tehát valós és pontos képet festenek az ön vállalkozásáról. (Az utólagos vevőmegkérdezésekkel nem érhető el ez a hatásfok, hiszen ez esetben a vevő nem tudatos megfigyelő, így nem is képes rámutatni elégedetlenségének, vagy örömének okára.)

A megfigyelés a megrendelővel előre egyeztetett szempontok szerint, pontosan kidolgozott forgatókönyv alapján történik, a sztenderdek mellett, az aktuális kéréseket is szem előtt tartva.

A megszerzett információk maximális pontosságát az ÁKIR Shopping által folyamatosan képzett, az aktuális feladatra személyesen felkészített, gyakorlott próbavásárlók garantálják.

A felmérés a fogyasztói élményt befolyásoló emberi, emocionális, vevőkezelésben, tanácsadásban megnyilvánuló hatásokat és az áruválaszték, termékminőség, valamint a környezet összhatásának vevő elégedettségre gyakorolt befolyását vizsgálja.

 • Hamis biztonság érzet kialakulásának kizárása:

A valós vásárlót ért hatások jórészt tudattalanul befolyásolják a vásárlói élményt. Ha az élmény pozitív, a vásárló visszatér önhöz. Ha negatív, legközelebb a konkurenciát választja. Sokszor még az a fogyasztó sem reklamál, akit valóban sérelem ér. Visszajelzések híján kialakul a hamis biztonság érzet, a problémás működés helyreigazítása pedig sokáig elmarad.

A Mystery Shopping módszerrel, ön azonnali visszacsatolást kap üzleti egysége vevő elégedettségre ható területeinek működéséről, s a hibák, apró eltérések még az előtt korrigálhatóvá válnak, hogy komoly működésbeli gondot okoznának.

 • Állandó magas minőség:

Rendszeresen alkalmazott Mystery Shopping vizsgálatokkal vállalkozásában biztosított az állandó magas minőség a vevő elégedettségre hatást gyakorló területeken.

 • Ösztönzési rendszer:

A Mystery Shopping eredményeit sok helyen az ösztönzési rendszerbe építve teszik még  hangsúlyosabbá, ezzel is felhívva az alkalmazottak figyelmét a vevő/vendég/ügyfél elégedettség fontosságára.

 • Hatékony képzési program:

Az ÁKIR Akadémiától a legmegfelelőbb képzési programot kapják Vállalkozásának alkalmazottai a Mystery Shopping által szerzett információk alapján kijelölt, képzésre szoruló területeken. Így a képzés pontosan ott hat, ahol valóban szükség van rá, elkerülve a felesleges pénzköltést és időtöltést.

 • Mérhető fejlődés:

Rendszeres időközönként végzett Mystery Shopping felmérések és az erre épülő megfelelő oktatási formák ismétlődő alkalmazásával mérhetővé válik a változás, kimutatható a javuló tendencia és a képzések hatékonysága.

 • Versenyelőny:

A vevőelégedettségre ható tényezők minőségének állandó monitorozása, a működésről szerzett információk azonnali visszacsatolása és az erre épített oktatási programok alkalmazása rendszert alkotva eredményezi a vevőelégedettségre ható tényezők magas minőségét, az állandó javulást, így elérhetővé válik a vevők/ügyfelek/vendégek maximális elégedettsége. A vevőelégedettség a törzsvásárlói kör állandó bővülését és új vevőket eredményez, ez biztosítja a forgalomnövekedést, a fejlődést és a versenyelőnyt.

 • Piaci pozíció javítás:

Üzlethálózaton belül, a különböző üzleti egységek, alkalmazottak eredményességét mérheti össze, versenyhelyzetet teremtve ezzel.

Konkurens piaci szereplők helyzetének feltérképezésével könnyebben meg tudja határozni saját piaci pozícióját. Kérésére – az ön számára fontos piaci szegmensről – teljes, átfogó felmérést és elemzést készít az ÁKIR Shopping. Az egyes piaci szereplők erősségeit és gyengeségeit meghatározva javítani tud piaci pozícióján.


Szerintünk…

 • “Nagyon fontos  az azonnali cselekvés, mert ha nem teszek rögtön  valamit egy hiba kiküszöböléséért, máris két hibát vétek.”

  Florian Wille/gazdasági igazgató/Kempinski Corvinus Hotel, Budapest, Shef&Pincér
 • “A képzett tesztelő nem egyszerűen vevőként viselkedik, hanem olyan álvevő, aki tudatosan hoz létre az eladót minősítő élethelyzeteket.”

  Bardóczy Ákos, Világgazdaság
 • “A Mystery Shopping bázisa,  eszköze a vásárlók megnyerésének, megtartásának, a törzsvevői kör kialakításának.”

  Bardóczy Ákos, mfor.hu

Szolgáltatásaink

 • Mystery Shopping
 • Mystery Guest
 • Mystery Call
 • Rejtett kamerás próbavásárlás
 • Vevőelégedettség mérés
 • Közvélemény kutatás
 • Üzleti tanácsadás
 • Workshop
 • „Örömteli eladás”
 • Recorded Coaching
 • Motivációs tréning
 • Online képzés

ÁKIR Blog

Twitter

  No public Twitter messages.

Kapcsolatfelvétel